ABIS - plus s.r.o. 

                      
O nás

Žiadna inštalatérska úloha nie je pre náš tím príliš veľká alebo príliš malá. Keď spolupracujete s nami, neexistujú žiadne nepríjemné prekvapenia ani skryté náklady. Môžete počítať s čestným a priamym servisom, ktorý vám umožní vyriešiť problémy, aby vaše zariadenia zase fungovali. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť!

Montáž klimatizácií.     BAXI, DAIKIN, TOSHIBA, PANASONIC, SAMSUNG

Ponúkame montáž klimatizácii podľa výberu. Ďalej poskytujeme servis a opravy.

Stropné chladenie REHAU.

Ponúkame montáž stropného chladenia 

Chladenie

KONTROLY CHLADIARENSKÝCH ZARIADENÍ 

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávame pravidelnú kontrolu klimatizácií a iných chladiarenských zariadení.

Od 1. septembra roku 2009 platí zákon č. 286/2009 Z. z. o fluorovaných skleníkových plynoch" (F-plynoch) a vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 314/2009 Z. z. Cieľom tejto legislatívy je zníženie a zamedzenie nadlimitných únikov týchto plynov.

Zákon upravuje povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov chladiacich okruhov stacionárnych klimatizačných zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny – chladivá (ďalej len „F-plyny“). Zákon ukladá povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení slúžiacich na chladenie/klimatizáciu a následne zabezpečiť oznamovaciu povinnosť voči príslušným orgánom.


SZ CHKT

Sme členom Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku ako certifikovaná firma.

Slnečné kolektory

Sme certifikovaná firma ako zhotoviteľ slnečných kolektorov. 

Fotovoltika

Sme certifikovaná firma ako zhotoviteľ fotovoltických panelov.

Tepelné čerpadlá

Sme certifikovaná firma ako zhotoviteľ tepelných čerpadiel.

Certifikáty

Certifikát EHPA

Európsky certifikát inštalatéra tepelných čerpadiel 

Osvedčenie na slnečné kolektory

Osvedčenie na montáž slnečných kolektorov. 

Osvedčenie na fotovoltiku

Osvedčenie na montáž fotovoltických systémov. 

Osvedčenie MHSR

Osvedčenie ministerstva hospodárstva pre montáž slnečných kolektorov

Osvedčenie MHSR

Osvedčenie ministerstva hospodárstva pre montáž fotovoltického systému.

Osvedčenie MHSR

Osvedčenie ministerstva hospodárstva pre inštalatérov tepelných čerpadiel. 

Oprávnenia VTZ


Ponuka

Rozvody vody a odpadov.

Ponuka

Montáž a výmenu plynových kotlov.

Ponuka

Rozvody a montáž radiátorov.

Ponuka

Montáž podlahového kúrenia. 

Ponuka

Montáž podlahového kúrenia na tacker, ktoré je účinnejšie ako na systémovú dosku. 

Thermosolar

Ponuka

Montáž solárnych systémov a napojenie na rozvody TÚV a kúrenia. 

Ivar ALPEX - GAS

Ponuka

Ponúkame moderný systém rozvodu plynu ALPEX- GAS.

Regulácia ABIS

Ponuka

Zónová regulácia ABIS. Regulácia v každej miestnosti samostatne.

IVAR Tepelné čerpadlá

Ponuka

Montáž tepelných čerpadiel od certifikovanej firmy. Certifikácia podľa EHPA EU certikovaný  inštalatér tepelných čerpadiel.

                                 Tepelné čerpadlá 

Čistá energia z prírodných zdrojov

Vzduch je nekonečne obnoviteľný zdroj energie. Kúrte bez škodlivých emisií do atmosféry a chráňte našu planétu pre seba aj pre svoje deti.

Tepelné čerpadlá ušetria náklady na kúrenie pri novostavbe aj pri rekonštrukcii.

Usporte až 70% za energie.


PONUKA

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Viac info po kliknutí na obrázok

Tepelné čerpadlo zem - voda


Tepelné čerpadlo zem - voda

Viac info po kliknutí na obrázok


Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Viac info po kliknutí na obrázok

BAXI plynové kotly
top partner


Partneri

Kontaktujte nás

 
Adresa

ABIS - plus s.r.o.

Komenského 7080/91

92101

 
E-mail
 
Telefón